Al sinds de jaren zeventig heeft de gemeente Barneveld plannen om het dorp Voorthuizen van het verkeer op de N303 (Oude Rijksweg Harderwijk-Ede), de weg die dwars door Voorthuizen loopt, te ontlasten.
Allerlei varianten voor een wegomlegging hebben al vele malen de revue gepasseerd. Door het statenakkoord van de Provincie Gelderland heeft de coalitie zich uitgesproken voor een westelijke omweg om Voorthuizen in weerwil van de wens van de inwoners en de gemeente Barneveld voor een oostelijke variant. Dit besluit is vooruitlopend op de definitieve MER (Milieu Effecten Rapportage. Dat de Oostelijke rondweg de beste oplossing vormt, is door middel van rekenmodellen wel duidelijk. Door deze ommezwaai van de provincie laaide de discussie rond de eventuele rondweg wederom hoog op. Desondanks is de rondweg, De Voortse Ring in 2018/2019 aangelegd, met daarbij een aftakking naar de Apeldoornsestraat langs het zwembad.

Bron : o.a. wikipedia.nl