De Genealogische Werkgroep Kamphorst is een groep amateur-genealogen, die zich elk afzonderlijk al vele jaren hebben bezig gehouden met de bestudering van het voorgeslacht van de Kamphorsten. Wij hebben omstreeks 2001 onze krachten gebundeld, met als doel een boek over het geslacht Kamphorst samen te stellen. Inmiddels (eind april 2003) is het boek met als titel "Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht" gereed voor publicatie en verkoop.

Tijdens een bijzonder goed verlopen bijeenkomst op zaterdag 3 mei 2003 in verenigingsgebouw De Aker aan het Fontanusplein te Putten is het boek gepresenteerd en werden er meer dan 500 exemplaren overhandigd aan zo'n 400 familieleden.
's Morgens gaf de voorzitter van de werkgroep, Arie Kamphorst uit Wageningen een toelichting op het gebruik van het boekwerk en in de middag werd door Louis Fraanje van de Stichting Jac. Gazenbeek een lezing met dia's gegeven over het leven op de Veluwe.

In het boek hebben wij korte levensbeschrijvingen opgenomen van alle nog levende en reeds overleden Kamphorsten, voor zover bij ons bekend. Het boek is zo samengesteld, dat U er Uw voorouders in kunt vinden vanaf ongeveer het jaar 1600. Het bevat zowel een index op de "Kamphorsten" als een index op de namen van de aangetrouwde personen. De namen en adressen van degenen die bij voorinschrijving een boek hadden besteld zijn in het boek vermeld. Het boek omvat ruim 450 pagina's en is voorzien van talrijke foto's en andere afbeeldingen, betrekking hebbend op het leven van ons en onze voorouders.
Het boek wordt tegen de kostprijs van € 15,-- (exclusief de verzendkosten) beschikbaar gesteld.

 

Kamphorst Boek

 

Voor de volledigheid hebben wij in februari 2003 aan alle ons bekende Kamphorsten en aanverwanten een mailing verstuurd over de stand van zaken en de mogelijkheid om bestellingen te doen. De tekst van deze mailing vindt u hier. Op basis van de voorinschrijvingen is het boek in een oplage van 1200 exemplaren gedrukt. Hiervan zijn er inmiddels zo'n 900 verkocht. Dat betekent dat er nog een beperkt aantal boeken beschikbaar is. Mocht u dus alsnog het boekwerk willen bestellen dan kunt u van het bestelformulier onderaan de mailing gebruik maken of eventueel telefonisch contact opnemen met één van de werkgroepsleden.

In de mailing werd ook de mogelijkheid geopperd voor het oprichten van een familievereniging met als doel o.a. het organiseren van excursies naar de leefomgeving van (vroegere) leden van de familie Kamphorst, het uitbrengen van een periodiek met de resultaten van aanvullend genealogisch onderzoek. De werkgroep is bij nader inzien van oordeel dat het oprichten van een familievereniging Kamphorst, gezien de kosten en juridische aspecten niet nodig is. De Genealogische Werkgroep Kamphorst blijft, in al dan niet gewijzigde samenstelling, intact en zal anderen zonodig van advies en ondersteuning voorzien bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek. De resultaten worden dan in zogenaamde supplementen op het boekwerk verwerkt en, ook weer tegen kostprijs, aan belangstellenden aangeboden.

Als U er prijs op stelt dat ook U en Uw naaste familieleden in de supplementen op het boek worden opgenomen, wilt U dan het persoonsformulier printen/kopiëren en vervolgens één kopie invullen voor elk familielid dat de familienaam (eventueel meisjesnaam) Kamphorst of Camphorst draagt ? Het gaat hierbij niet alleen om U, Uw nageslacht en Uw broers en zusters, maar vooral ook om Uw ouders en grootouders. De laatsten hebben wij nodig om de aansluiting van Uw familie te zoeken met de voorouders die wij al in archieven hebben gevonden.

Als U wilt dat bepaalde foto's of andere afbeeldingen van Uw familie in de supplementen worden opgenomen, wilt U dan kopieën hiervan naar ons opsturen ?
In de instructie kunt U lezen wat voor illustraties wij zoeken en hoe U deze kunt kopiëren en naar ons kunt versturen. Vergeet niet op de achterkant van de illustraties of in een aparte lijst de inhoud van de afbeeldingen te beschrijven. (dus namen en geboortedata etc. van de personen)

De Genealogische Werkgroep Kamphorst bestaat thans uit de volgende leden:

Gert van de Pol, Rubensstraat 27 te Voorthuizen, tel. 06-51894090, e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan Kamphorst te Ermelo, e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilko Kamphorst te Ermelo, tel. 0341-552728, e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nu de publicatie van het boekwerk een feit is, zijn de genealogische gegevens die wij verzameld hebben (voor een deel) ook via deze pagina voor iedereen te zien. Dat vergemakkelijkt ook verder genealogisch onderzoek naar de familie Kamphorst. U mist dan wel de achtergrondinformatie en de afbeeldingen die bij een familielid behoren. Hiervoor verwijs ik graag naar het boekwerk.
N.B. de gegevens van de parenteel op de site zijn voortdurend in bewerking. Het grootste deel van de inhoud van het boekwerk is inmiddels hier in verwerkt.
Eventuele onjuistheden of aanvullingen in deze gegevens hoor ik natuurlijk graag.

Wat betreft de aangekondigde supplementen : vooralsnog worden deze verwerkt op de aparte website van de Genealogische Werkgroep Kamphorst, zodat u ze daar kunt raadplegen. Afhankelijk van de hoeveelheid worden deze supplementen te zijner tijd ook op papier uitgebracht. Inmiddels is het eerste supplement uitgebracht. Het omvat ca. 100 pagina's en weer vele foto's. Het is te bestellen voor 5,-- via de website van de werkgroep. Het adres van de website van de Genealogische Werkgroep Kamphorst is http://www.kamphorst.info