In Voorthuizen bevindt zich enkel nog maar primair onderwijs. Middelbare scholen zijn er niet meer in het dorp. De vroegere mulo- c.q. mavo-school aan de Jan Steenstraat is enkele jaren geleden gefuseerd en vervolgens is de vestiging in Voorthuizen opgeheven. In de gemeente zelf bevinden zich wel enkele middelbare scholen. Voorthuizen heeft één openbare basisschool: OBS de Regenboog. Daarnaast zijn er vier christelijke basisscholen: De Wheemschool, de Koningin Wilhelminaschool, de Dr. W. van den Bergschool en De Hoeksteen.

Bron : wikipedia.nl