Voorthuizen is, volgens de overlevering, ontstaan rond een doorwaadbare plaats (voorde) in de niet meer bestaande Ganzenbeek, waar de Hessenweg van Amsterdam naar Deventer door heen liep. De ligging aan deze Hessenweg en de kruising met de handelsweg Harderwijk-Wageningen, maakte van Voorthuizen een belangrijke stopplaats.

In 1809 werd de nieuwe straatweg (Oude Rijksweg) geopend, die het dorp in tweeën splitste. In 1972 werd de nieuwe rijksweg ten zuiden van Voorthuizen geopend.

Door de naoorlogse schaalvergroting van Defensie werd het aantal landmachtkazernes op de Veluwe uitgebreid. Zo ook door de nabijgelegen kazerne Wittenberg in Stroe, sinds 1978 de Generaal Majoor Koot Kazerne. Daardoor moesten vele militairen in de regio gehuisvest worden. Menigeen koos voor Voorthuizen, waarvoor woningen gebouwd moesten worden. Zo ontstond eind jaren 50 de eerste nieuwbouwwijk van Voorthuizen. In deze wijk rond de Jan de Jagerweg werden vele militairen gehuisvest, netjes gesorteerd naar militaire rang. Zo ontstond het dat deze buurt in de volksmond Klein Korea werd genoemd. Door de komst van deze militairen en de naoorlogse ontwikkeling van toerisme ontstond er een verschuiving plaats van traditionele agrariërs naar breder georiënteerde bewoners. Deze twee ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat tot op heden Voorthuizen een liberaliserende rol speelt in de Gemeente Barneveld en dus minder onderdeel uitmaakt van de zgn. "Bible belt" van de Veluwe.

Bron : wikipedia.nl