GJP's Plaza

Vastenburg

Vastenburg was de achternaam van mijn grootmoeder Hendrientje Vastenburg van vaderszijde. Ook deze familie komt voor zover ik weet uit Nijkerk (Gl.d.).

De parenteel van de stamvader Willem Jansz vindt u boven in het menu onder Genealogie.