GJP's Plaza

Van Esveld

Van Esveld was de achternaam van mijn grootmoeder van moederszijde : Evertje van Esveld.

De parenteel van Cornelis Jansen, de stamvader, vindt u boven in het menu onder Genealogie.